Maatjes voor Schuldhulp IJmond

ijmond1

Organisatie

Bestuur

Voorzitter: Adrie Winkelaar
Secretaris: Ton van Weel
Penningmeester: Reinier de Lang

Leden: Ruud van der Jagt en Hennie van den Berg

Coordinatoren

De stichting heeft twee coordinatoren:

mw. Barbara Wiering

dhr. Adrie van der Gracht

Schuldhulpmaatjes

De stichting heeft nu 14 schuldhulpmaatjes.