Maatjes voor Schuldhulp IJmond

ijmond1

Partners

 • Fin. bijdrage van de Gemeentes Beverwijk, Heemskerk en Velsen logo beverwijk
 • Fin. bijdrage van kerken uit o.a. Diaconaal Oecumenisch Platform IJmond
 • Giften van particulieren
 • Gift van Rabo nabijfonds

Samenwerking met:

 • Sociale wijkteams
 • Socius
 • Leger des Heils
 • MEE
 • Humanitas
 • noodfondsen IJmond
 • Sociaal.nl
 • Vereniging en Landelijk Servicepunt Schuldhulpmaatje
 • woningstichtingen, inmiddels huren we een pand van Woon op Maat